Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

22.12.2023 - VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024

Vážení klienti a přátelé,

dovolte nám i touto cestou poděkovat Vám za spolupráci v roce 2023. Přejeme Vám štěstí, zdraví, úspěchy v osobním i pracovním životě, ale hlavně lásku a dobré lidi kolem sebe. Prožijte vánoční svátky v kruhu svých blízkým a radujte se z jejich přítomnosti, úsměvů a objetí.

Užijte si to a my se na Vás budeme těšit v roce 2024.

Vaše ISA

 

 

08.12.2023 - Vodné, stočné od 1.1.2024

Vážení klienti, 

s účinností od 1.1.2024 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a stočného:

voda pitná (vodné) - cena vč. DPH 12%                            67,19 Kč

voda odvedená (stočné) - cena vč. DPH 12%                    65,56 Kč

Celkem vodné a stočné                                                    132,75 Kč

 

Dle ...

06.11.2023 - Další novinka ve světě správy bytových fondů

Vážení klienti,

další významná změna - novela vyhlášky 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům - účinnost od 1.1.2024, bude se tedy vztahovat na vyúčtování za rok 2024 !

Mezi základní změny patří:

- spodní limit se posune z -20% na -30%, horní limit +100% zůstane zachován

- základní složka bude stanovena pevně na 40% až 60% podle typu budovy a majitel objektu (BD, SVJ) ji bude moci "dobrovolně" změnit nahoru nebo dolů ...

30.10.2023 - Změny, změny, změny

Vážení klienti,

sice se říká, že změna je život, ale mnohdy změny nepřinášejí jen pozitiva. Ráda bych vás informovala o poněkud výraznějších změnách ve světě dohod o provedení práce, kdy změny jsou ve třech vlnách. První již proběhla k 1.10.2023, druhá proběhne k 1.1.2024 a třetí je plánovaná na 1.7.2024 - tady jsme ještě ve schvalovacím procesu. Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi, jen informuji, že Váš správce s Vámi bude konzultovat případné úpravy odměňování. 

01.10.2023 - Nové posily pro Třinec a Karvinou

Vážení klienti,

jak jste mohli již zaregistrovat, mohli jste potkat v Třinci novou posilu - paní Molinovou a v Karviné dokonce posilu dvojitou - paní Veselou a paní Vantuchovou. Věřím, že nové usměvané tváře budou kvalitním přínosem pro náš servis pro Vás a úspěšně se zapojí do našich společných aktivit ke spokojenosti nejen své, ale i Vás, klientů.

26.06.2023 - 26.6.1998 narodila se ISA

Milí a vážení klienti,

před 25 lety jsem si neuměla představit, že by naše společnost mohla dospět a oslavit krásných 25 let!

Děkuji Vám všem za úžasnou spolupráci, protože kdybyste nebyli VY, nebyla by ani ISA. Rovněž děkuji všem svým kolegům a zaměstnancům (současným i minulým), i díky nim je ISA taková jaká je.

Těším se na dalších 25 let s Vámi i s těmi, kteří se k nám teprve chystají :)!!!

Děkuji

Vaše ISA - Iva Ščigelová

 

05.06.2023 - BD Dukelská 38-39 - pozvánka na členskou schůzi 22.6.2023

BD Dukelská 38-39 zve všechny členy na členskou schůzi - účast nutná. + příloha

14.02.2023 - BD Školní 1518 Příbor - členská schůze 2.3.2023 od 17,00 hod

Dne 2.3.2023 od 17,00 hod se koná členská schůze BD Školní 1518 Příbor.

Účast nutná !!! + příloha

24.12.2022 - PF 2023

Vážení klienti,

upřímně si vážíme Vaši přízně a přejeme Vám nádherné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v roce 2023 !!!

17.10.2022 - Datové schránky a společenství vlastníků

Vážení klienti,

bytová družstva již poměrně dlouho pracují s institutem datových schránek. Nově se tyto zavádějí povinně od 1.1.2023 i pro společenství vlastníků jednotek. Pokud nebude realizována žádná aktivita ze strany společenství, měl by statutární orgán společenství do 31.3.2023 obdržet přístupová práva k dispozici s datovou schránkou (pokud jste výbor, přístupová práva budou zaslána každému z Vás). V případě jakýchkoliv obtíží prosím kontaktujte svého správce. Datové schránky - ...

Naše pobočky

Údaje společnosti
Obchodní firma
ISA CONSULT s.r.o.
Sídlo
Jamnická 255, 738 01 Staré Město
25815814
Registrace
C 18565 vedená u Krajského soudu v Ostravě