Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

06.11.2023 - Další novinka ve světě správy bytových fondů

Vážení klienti,

další významná změna - novela vyhlášky 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům - účinnost od 1.1.2024, bude se tedy vztahovat na vyúčtování za rok 2024 !

Mezi základní změny patří:

- spodní limit se posune z -20% na -30%, horní limit +100% zůstane zachován

- základní složka bude stanovena pevně na 40% až 60% podle typu budovy a majitel objektu (BD, SVJ) ji bude moci "dobrovolně" změnit nahoru nebo dolů o 10% podle typu objektu

- objekty se budou dělit do tří skupin podle energetické náročnosti objektu

- energetická náročnost objektu bude odvozena od průkazu energetcké náročnosti budovy - PENB

- všude, kde se ve vyhlášce objevuje údaj v GJ je nyní alternativa GJ nebo MWh.

Ale jako vždycky to spolu budeme muset zvládnout !!

Ing. Ivana Ščigelová

 

Naše pobočky

Údaje společnosti
Obchodní firma
ISA CONSULT s.r.o.
Sídlo
Jamnická 255, 738 01 Staré Město
25815814
Registrace
C 18565 vedená u Krajského soudu v Ostravě