Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

Správa nemovitostí

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám touto cestou předložit Vám stručnou nabídku správy domu.

V současné době spravujeme 6.500 jednotek v rámci činnosti našich poboček v Ostravě, Karviné, Třinci (zde spadá území od Českého Těšína po Mosty u Jablunkov) a Kopřivnici (zde spadá území včetně Příboru a Frenštátu pod Radhoštěm).

Společnost ISA CONSULT s.r.o. působí na trhu správy nemovitostí od roku 2000. V průběhu této doby jsme získali značné zkušenosti se správou domů všech forem vlastnictví. Od správy jednotlivých domů majitelů vzniklých prodejem bytových fondů měst, obcí a jiných vlastníků, se zabýváme i správou polyfunkčních celků a developerských projektů.

Společnost má v současné době 10 kmenových zaměstnanců, kteří se starají o správu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, včetně vedení účetnictví a daňového poradenství. Společnost má 1 vlastníka a zároveň jednatele, Ing. Ivanu Ščigelovou, která navíc působí jako daňový poradce. Na svou činnost je společnost pojištěna z titulu pojištění podnikatelských rizik na částku 10.000.000 Kč, z titulu obecné odpovědnosti na částku 1.000.000 Kč a rovněž jsme pojištěni z titulu výkonu daňového poradenství. Jsme dlouhodobým členem Asociace realitních kanceláří ČR a regionálním zastoupením Svazu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Pro naše klienty organizujeme semináře a školení na vyžádaná témata, kdy dotazy zodpovídají přední odborníci v dané problematice. Jsme schopni našim klientům zabezpečit i další servis, který pro život v domě potřebují – lepší podmínky pro pojištění, služby advokátní kanceláře, stavebně-technický dozor, služby v oblasti hospodaření s energiemi apod. Využíváme zde naše zkušenosti z výstavby a regenerace bytových fondů a jsme schopni podělit se o osvědčené kontakty a kvalitní služby našich dodavatelů. Tyto doprovodné služby jsou vždy na vyžádání a po konzultaci s klientem.

O naše klienty se starají celkem 4 pobočky (Třinec, Karviná, Kopřivnice, Ostrava). Centrála činnosti je v centru Ostravy – GONG – Poděbradova 2738/16, kde je k zastižení nejen vedení společnosti, ale pro naše klienty i k dispozici konferenční sál s kapacitou 90 lidí, které lze za rozumných podmínek využít pro konání schůzí či shromáždění.

Našim klientům poskytujeme široký rozsah služeb, a to jak v rámci základní nabídky, standardní, ale i nadstandardní nabídky služeb.

Standardní správa zahrnuje v rámci sjednané měsíční paušální úplaty všechny potřebné činnosti v rámci technické i ekonomické správy nemovitostí zejména pak:

 • V OBLASTI EKONOMICKO-ADMINISTRATIVNÍ:
 • Administrativní agenda při změně nájemce/vlastníka bytové/nebytové jednotky (dále jen "jednotka").
 • Evidence nájemců/vlastníků (včetně ostatních uživatelů jednotky) dle nahlášených změn.
 • Zpracování měsíčních předpisů zálohových plateb včetně návrhu doporučených výší záloh jednotlivým uživatelům jednotek dle historických dat.
 • Evidence pohledávek a závazků z měsíčních předpisů vůči jednotlivým uživatelům jednotek.
 • Příprava přehledu dluhů u neplatičů pro advokátní kancelář zastupující družstvo/společenství při případném soudním jednání.
 • Vyhotovení objednávek jménem příkazce na základě přesného zadání statutárního orgánu a její odeslání na náklady příkazce.
 • Vedení přehledu tvorby a čerpání zálohy na nájem pro družstvo/vedení přehledu tvorby a čerpání zálohy na správu domu a pozemku pro společenství.
 • Zpracování ročního vyúčtování zálohových plateb.
 • Zpracování SIPO.
 • Vedení účetnictví v plném rozsahu podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění za příkazce celkem až do výsledných povinných sestav – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy.
 • Zpracování roční uzávěrky a daňového přiznání pod dohledem daňového poradce včetně ostatních přiznání, hlášení a potvrzení vyplývajících z činnosti příkazce.
 • Zpracování zprávy o výsledku hospodaření za příslušný rok (1x ročně) – podklad pro výroční členskou schůzi/výroční shromáždění, která hospodářský výsledek schvaluje.
 • Účast na výroční členské schůzi/shromáždění.
 • Archivace účetních dokladů a sestav.
 • V OBLASTI PROVOZNĚ-TECHNICKÉ:
 • Smluvní zařizování dodávek služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů – jednorázové při převzetí klienta.
 • Zařizování a termínová evidence revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru – plán revizí – elektro, plyn, hasicí přístroje, požární hydranty, hromosvody, spalinové cesty – na základě rozhodnutí příkazce o dodavatelské firmě bude následně vystavena objednávka.

Běžnou údržbu zajišťujeme odborným způsobem a za přesně stanovených podmínek, činnost dodavatelů průběžně kontrolujeme. Dohlížíme na přiměřenost cen a efektivní vynakládání prostředků majitelů nemovitostí. Klientům poskytujeme odbornou technickou, ekonomickou a daňově-právní pomoc v souladu s jejich potřebami. V oblasti právní spolupracujeme s přední ostravskou advokátní kanceláří.

Rovněž jsme schopni našim klientům zajistit veškerý servis při regeneraci bytového domu, od auditů, přes projekt, vyřízení stavebního povolení, výběrové řízení na zhotovitele díla, technický dozor, zajištění finančních zdrojů až po přebírku konečného díla a vyřízení veškerých dokumentů kolem dotací – pakliže jsou vyhlášené programy podpory.

Jaké jsou výhody spolupráce s naší společnosti?

 • Komplexní servis v oblasti nemovitostí – právní, ekonomický, účetní, daňový, stavebně-technický.
 • Přes naši RÁMCOVOU SMLOUVU s pojišťovnou ALLIANZ se můžete dostat na velmi zajímavé částky pojištění domu ve srovnání s ostatními nabídkami pojišťoven.
 • Nesvazujeme klienta dlouhými výpovědními lhůtami, držíme se hesla – OD NÁS SE ZE SPRÁVY NEODCHÁZÍ, a děláme vše pro jeho aplikaci v praxi.
 • Daňové poradenství, které statutárnímu orgánu domu zajišťuje klidné spaní a daňovému subjektu optimalizaci daňového zatížení.
 • Odborné konzultace, stanoviska k problematice fungování klienta.

Pokud Vás naše koncepce správy zaujala, rádi se osobně představíme ve Vašem domě, případně si Vás dovolíme pozvat do kanceláře k nám, abychom si o koncepci a vedení správy domu mohli společně popovídat.

Ing. Ivana Ščigelová, jednatel společnosti ISA CONSULT s.r.o.

Naše pobočky

Údaje společnosti
Obchodní firma
ISA CONSULT s.r.o.
Sídlo
Jamnická 255, 738 01 Staré Město
25815814
Registrace
C 18565 vedená u Krajského soudu v Ostravě