Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

25.06.2024 - Dohody o provedení práce od 1.7.2024

Vážení klienti,

sice Vás průběžně informujeme, ale pro jistotu si dovolíme zopakovat změnu od 1.7.2024, která vyvstala z konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a dohod o provedení práce. Od 1.7.2024 je zahájena tzv. "registrační a ohlašovací" fáze - povinnost evidence všech dohod o provedení práce a měsíční hlášení příjmů z těchto dohod. Druhá fáze je od ledna 2025 - sjednocení úpravy DPP s úpravou běžnývh pracovních poměrů a zavedení režimu tzv. oznámené dohody.

Změny jsou to významné, ale věříme, že společnými silami to zvládneme a nastavíme to správně.

Přejeme nádherné léto

Ing. Ivana Ščigelová

Naše pobočky

Údaje společnosti
Obchodní firma
ISA CONSULT s.r.o.
Sídlo
Jamnická 255, 738 01 Staré Město
25815814
Registrace
C 18565 vedená u Krajského soudu v Ostravě