Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

21.11.2021 - Zpřísnění podmínek účasti na členských schůzích či shromážděních vlastníků

Vážení členové družstva, vážení vlastníci,

podle bodu 16 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou s účinností od 22. listopadu 2021 stanoveny následující podmínky voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob: zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo účastník a) nesplňuje podmínky stanovení v bodě 17. opatření nebo b) nemá negativní PCR test ne starší 72 hodin. Současně musí provozovatel (organizátor) tyto podmínky kontrolovat a v případě, kdy není doloženo splnění, je provozovatel povinen neumožnit vstup do vnitřních prostor. Prosím - pokud nejste v souladu s tímto nařízením, předejte prosím plnou moc k zastupování !

Naše pobočky