Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

05.06.2023 - BD Dukelská 38-39 - pozvánka na členskou schůzi 22.6.2023

BD Dukelská 38-39 zve všechny členy na členskou schůzi - účast nutná.

Naše pobočky

Údaje společnosti
Obchodní firma
ISA CONSULT s.r.o.
Sídlo
Jamnická 255, 738 01 Staré Město
25815814
Registrace
C 18565 vedená u Krajského soudu v Ostravě