Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

14.11.2021 - Pozvánka na členskou schůzi BD Poštovní 367+368

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

družstva Bytové družstvo Poštovní 367+368, která se koná v Hotelovém domě STEELHOUSE, 1. patro – Letní salónek na adrese Nám. Svobody 527, Třinec

dne 02. 12. 2021 od 16:00 hod s následujícím programem:

  • Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  • Změna stanov družstva
  • Volba členů představenstva družstva
  • Diskuse a závěr

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - https://www.isarege.cz/novinky/. Prezentace členů družstva proběhne od 15:50 hod.!

 

Naše pobočky