Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

14.03.2022 - Změna stanov u společenství vlastníků

Naši klienti zaregistrovali změnu stanov u bytových družstev a rojí se dotazy, zda stejná povinnost je i u společenství vlastníků. Od 1.7.2020 je účinná novela občanského zákoníku, která poměrně zásadním způsobem změnila práva a povinnosti v bytovém spoluvlastnictví a má tak dopad na všechna společenství. Zdůraznila bych zejména části vztahující se k hlasování PER ROLLAM či nově zavedený nástroj náhradního shromáždění (nově při svolání náhradního shromáždění bude postačovat 40% účast vlastníků jednotek, resp. jejich hlasů). Je na zvážení  každého společenství zda změny stanov provede či nikoliv, zákon změnu nenařizuje. Praxe prokáže nutnost úpravy stanov.

Naše pobočky