Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

26.06.2021 - COVID – opatření ke svolávání členských schůzí a shromáždění

Aktuálně (od 26.06.2021) platí mimořádné opatření MZ č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25.06.2021, dle kterého je možné uspořádat konání členských schůzí a shromáždění (max. 500 osob vnitřní a 1000 osob venkovní prostory) za těchto podmínek.

1. Účastník členské schůze nebo shromáždění musí před vstupem do vnitřních a venkovních prostor prokázat svoji bezinfekčnost:

  • negativním testem na covid (PCR test platný 7 dní, antigenní test 3 dny) nebo
  • potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech nebo
  • potvrzením o očkování (nejméně 22 dní a nejvíce 90 dní po první dávce nebo ukončené očkování) nebo samotestem.

Vždy se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

2. Účastník členské schůze nebo shromáždění musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95.

3. Účastník členské schůze nebo shromáždění je usazen tak, aby účastníci mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Svolavatel konání členské schůze nebo shromáždění prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor. Svolavatel rovněž eviduje způsob, kterým účastník svoji bezinfekčnost prokázal. 

Ještě připomínám, že je nutné zajistit max. cirkulaci a nasávání venkovního vzduchu a řízení případných front čekajících účastníků, a to jak uvnitř, tak před budovou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi účastníky.

Pro venkovní prostory platí ochrana dýchacích cest, pokud není možné dodržet 2 m rozestupy (výjimku tvoří osoby společné domácnosti).

Naše pobočky