Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

Nová bytová výstavba

8
Ostrava - ul. U Soudu
Adresa
U Soudu 6198, 6199, 6200 - 149 bytových jednotek, 2.700 m² komerčních ploch
Investor
Bytové družstvo Nová Poruba
ISA CONSULT s.r.o.
marketing, družstvo, dofinancování, úvěr = manažering výstavby
Objem investice
390 mil. Kč
Zahájení výstavby
03/2006
Ukončení výstavby
02/2008