Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

Nová bytová výstavba

4
Frýdlant n/O
Adresa
Eletrárenská 124, 125, 126 - 40 bytových jednotek, 5 nebytových jednotek
Investor
Bytové družstvo Pod Lysou
ISA CONSULT s.r.o.
marketing, družstvo, dofinancování, úvěr = manažering výstavby
Objem investice
100 mil. Kč
Zahájení výstavby
04/2007
Ukončení výstavby
08/2008