Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

Nová bytová výstavba

2
Ostrava - ul. Repinova
Adresa
Repinova 3316 - 7 bytových jednotek, 2 nadzemní podlaží pro lékaře
Investor
Bytové družstvo Ateliér
ISA CONSULT s.r.o.
marketing, družstvo, dofinancování, úvěr = manažering výstavby
Objem investice
33 mil. Kč
Zahájení výstavby
08/2007
Ukončení výstavby
06/2008