Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

15.11.2022 - Pozvánka na členskou schůzi BD WOLKEROVA 264-267 30.11.2022 17:00

Pozvánka

 

 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Wolkerova 264-267, která se koná v Hotelovém domě STEELHOUSE, Letní salónek

 

dne  30. 11. 2022  (středa) od  17,00 hod.  s následujícím programem:

 

  • Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze družstva
  • Změna stanov družstva
  • Volba členů představenstva
  • Projednání hospodaření družstva v letech 2019 - 2021 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za roky 2019 – 2021 a účetních závěrek za roky 2019 – 2021
  • Diskuse a závěr

 

 

 

 

Dostavte se včas!!! Občerstvení je zajištěno!!!

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - http://isarege.cz/aktuálně. Prezentace členů družstva proběhne od 17:00 hod.!

 

Závěrky za jednotlivá období jsou k dispozici na:

2019: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62233171&subjektId=428389&spis=869566

2020: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=67069027&subjektId=428389&spis=869566

2021: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=72130806&subjektId=428389&spis=869566

 

 

S ohledem na skutečnost, že o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, je zapotřebí u prezence členů předložit občanský průkaz, vezměte si jej s sebou.

 

 

 

V Třinci, dne 9. 11. 2022

 

 

 

 

 

Zdeněk Kaleta

Předseda družstva

Bytové družstvo Wolkerova 264-267

 

 

Naše pobočky