Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

15.11.2022 - Pozvánka na členskou schůzi BD Bystřice 30.11.2022 16:30

Pozvánka

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Bystřice nad Olší, která se koná v Hotelovém domě STEELHOUSE, Nám. Svobody 527, Třinec, kancelář společnosti ISA CONSULT s.r.o., 1. patro (vstup přes restauraci) dne 30. 11. 2022 od 16:30 hod. s následujícím programem:

  • Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů schůze
  • Změna stanov družstva
  • Rozhodnutí o podřízení se zákonu jako celku v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
  • Volba předsedy družstva
  • Projednání hospodaření družstva v letech 2018 – 2021 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za roky 2018 – 2021 a účetních závěrek za roky 2018 – 2021
  • Projednání a schválení smlouvy o dalším členském vkladu pro zájemce o zastřešené parkovací stání u domu, včetně schválení přidělení jednotlivých parkovacích stání
  • Diskuse a závěr

 

 

Dostavte se včas!!!

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - http://isarege.cz/aktuálně. Prezentace členů družstva proběhne od 16:30 hod.!

 

Závěrky za jednotlivá období jsou k dispozici na:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=242916

 

S ohledem na skutečnost, že o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, je zapotřebí u prezence členů předložit občanský průkaz, vezměte si jej s sebou.

 

V Třinci, dne 9. 11. 2022

 

 

 

Ondřej Sikora

Zmocněnec za členy družstva

Bytové družstvo Bystřice nad Olší

Naše pobočky