Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

09.11.2022 - BD HRANIČAN 8 - POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 29.11.2022

POZVÁNKA 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo HRANIČAN 8, která se koná v domě – suterén – schůzovací místnost

 

dne  29. 11. 2022  od  16,30 hod.  s následujícím programem:

 

  • Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze družstva
  • Změna stanov družstva
  • Volba členů představenstva

 

Dostavte se včas !!!

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - http://isarege.cz/aktuálně. Prezentace členů družstva proběhne od 16:15 hod.!

 

 

V Českém Těšíně, dne 18. 10. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Waclawková

Za představenstvo

 

Naše pobočky