Novinky
Archiv aktualit

Stále se snažíme seznamovat naše klienty s novými skutečnostmi, které mohou ovlivnit jejich rozhodování při správě majetku. S ohledem na složitost a neustále se měnící legislativu je toto velmi těžké a informace, které zpracováváme musejí dostat tzv. lehčí povahu, aby byly vůbec stravitelné. V současném extrémně rychle měnícím se světě skoro denně komunikujeme s naší advokátní kanceláří, neboť život v domech pod hlavičkou BD a SVJ není jen o číslech, ale v poslední době zejména o paragrafech. Abychom alespoň částečně seznámili naše klienty s problematikou GDPR a evidencí skutečných majitelů, uspořádali jsme seminář v Karviné, kde se mimo jiné dozvěděli i záležitosti života domu po technické stránce a nutných kroků pro plánování dlouhodobých oprav a investic do společných částí domu s ohledem na zájem nezvyšování příspěvku do „fondu oprav“.  Z titulu GDPR máme za to, že jste splnili základní povinnosti dané zákonem, případné dotazy směrujte na naši kancelář, budeme konzultovat s advokátní kanceláří a dáme zpětnou vazbu. Když není časový prostor na uspořádání setkání, zasíláme upozornění a základní instrukce vedení domu e-mailem a následně zjišťujeme zpětnou vazbu, jak bylo s informacemi naloženo.


Vážení,

touto formou si Vás dovoluji informovat, že bytová družstva mají povinnost do 1. 1. 2019  nechat své skutečné majitele zaevidovat v novém informačním systému veřejné správy nazvaném „Evidence údajů o skutečných majitelích“. Bytová družstva také musí vést i průběžnou evidenci aktuálních údajů o svých skutečných majitelích, včetně údajů o skutečnosti, která zakládá jejich postavení jako skutečného majitele. Evidence se tedy dělí na vnitřní (vede si přímo družstvo a má ji u sebe) a vnější (Evidence údajů o skutečných majitelích u rejstříkového soudu). Vnitřní evidence by měla obsahovat více dílčích informací a dokladů tak, aby bylo možné podložit úvahu statutárního orgánu o určení skutečného majitele/skutečných majitelů a do vnější evidence se uvede pouze vzešlý výsledek, který se doloží potřebnými listinami (nejčastěji čestné prohlášení BD, že nikdo ze členů nedisponuje více než 25% hlasů). Podává-li se návrh v písemné podobě, musí být podpis na něm úředně ověřen.  Údaje o skutečných majitelích jsou bytová družstva povinny uchovávat nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Skutečným majitelem je podle evropské směrnice fyzická osoba, která má v konečném důsledku kontrolu nad majetkem vyčleněným do struktury (například právě bytové družstvo) a má z něj určitý (majetkový) prospěch. Typicky je u bytových družstev skutečným majitelem podle směrnice a zákona statutární orgán družstva (tedy členové představenstva nebo předseda a místopředsedové). Do Evidence údajů o skutečných majitelích tedy družstvo bude nejčastěji zapisovat členy představenstva či předsedu a místopředsedy. Zápis se provádí pomocí inteligentního formuláře dostupného na adrese https://issm.justice.cz/ .

 Do evidence se o skutečném majiteli zapisuje:

  1. a) jméno a adresa místa pobytu, popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
  2. b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
  3. c) státní příslušnost a
  4. d) údaj o
  5. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
  6. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
  7. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak (například právě z důvodu postavení statutárního orgánu).

 Podání návrhu bytovým družstvem na zápis do Evidence údajů o skutečných majitelích je zatíženo soudním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Návrhy podané do 1. 1. 2019 jsou od tohoto soudního poplatku osvobozeny. Každá další změna či zápis po 1. 1. 2019 však bude tímto poplatkem zatížena.


Hledáme novou posilu na pozici správce, ekonom pro naší pobočku v Karviné. Máte-li rádi práci s lidmi, paragrafy a tabulkami, neváhejte a zašlete životopis na isa@isarege.cz. Nástup možný ihned – ať je prostor pro zaučení. Nabízíme práci v příjemném kolektivu, plnou denních povinností a překvapení, o které při práci s našimi klienty není nouze 😆 . Platové ohodnocení – nástupní plat dohodou dle dovedností, po zaučení a práci na 100% lze dojednat zajímavější mzdové ocenění. Zájemce musí při nástupu zvládat běžné úkony ve wordu, excelu, práci s hromadnou korespondencí, základní znalost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích je výhodou. Řidičské oprávnění rovněž. Vysoká škola není podmínkou jen pokud je logické uvažování a selský rozum !!! Zájemce o zaměstnání musí projít vstupním testem, jednoduchým, ale prokazujícím základní požadované dovednosti !!