Novinky
Archiv aktualit

Statutární město Karviná pustila do prodeje další dva domy – sice maličké, ale velice akční. Zakládáme dvě nová družstva a připravujeme financování kupní ceny. Proces se rozjel velice rychle a věřím, že bude úspěšný a další dva domy začnou fungovat pod svou vlastní taktovkou.


Všem našim klientům vše nejlepší v roce 2019 ! Navzájem si vždycky přejeme štěstí, zdraví, lásku, a já doplňuji šikovné, poctivé a krásné lidi kolem nás!

Nový rok jsme společně zahájili sběrem podkladů a dat pro roční vyúčtování služeb a mnozí z Vás řeší záležitosti nesprávného počtu osob žijících v domácnosti, což v má u většiny klientů vliv na rozúčtování. Je to o lidech, o důkazech a všichni máme zájem ten, aby rozúčtování bylo maximálně spravedlivé, a aby ti poctiví nedopláceli na nepoctivé. Všichni víte, že občanský zákoník ukládá oznamovací povinnost uživatelů bytů, ale není zde žádná provázanost na sankce! U společenství vlastníků i u družstev lze využít § 12 zákona č. 67/2013 Sb., který stanovuje příjemci služeb (vlastník, nájemce, nájemce-člen družstva) povinnost oznámit změnu skutečností majících vliv na rozúčtování služeb. V případě nesplnění této povinnosti lze vůči příjemci služeb uplatnit sankci ve výši 50,- Kč za každý den prodlení (pokud stanovy BD či SV neurčují jinak). Budu nám všem přát, abychom měli v domech poctivé uživatelé bytů a tyto sankce nebyly uplatňovány.


Stále se snažíme seznamovat naše klienty s novými skutečnostmi, které mohou ovlivnit jejich rozhodování při správě majetku. S ohledem na složitost a neustále se měnící legislativu je toto velmi těžké a informace, které zpracováváme musejí dostat tzv. lehčí povahu, aby byly vůbec stravitelné. V současném extrémně rychle měnícím se světě skoro denně komunikujeme s naší advokátní kanceláří, neboť život v domech pod hlavičkou BD a SVJ není jen o číslech, ale v poslední době zejména o paragrafech. Abychom alespoň částečně seznámili naše klienty s problematikou GDPR a evidencí skutečných majitelů, uspořádali jsme seminář v Karviné, kde se mimo jiné dozvěděli i záležitosti života domu po technické stránce a nutných kroků pro plánování dlouhodobých oprav a investic do společných částí domu s ohledem na zájem nezvyšování příspěvku do „fondu oprav“.  Z titulu GDPR máme za to, že jste splnili základní povinnosti dané zákonem, případné dotazy směrujte na naši kancelář, budeme konzultovat s advokátní kanceláří a dáme zpětnou vazbu. Když není časový prostor na uspořádání setkání, zasíláme upozornění a základní instrukce vedení domu e-mailem a následně zjišťujeme zpětnou vazbu, jak bylo s informacemi naloženo.